مبيعات الاستفسار

افزایش در بهره وری سیمان

 • دو نسخه برای صنعت سیمان - دنیای اقتصاد

  دو نسخه برای صنعت سیمان - دنیای اقتصاد

  16 ا کتبر 2017 . چالش‌های پیش‌روی تولید و صادرات صنعت سیمان موجب شد تا فعالان بخش خصوصی دو نسخه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع چالش‌های این صنعت را مدنظر قرار دهند. در نسخه پیچیده شده برای این صنعت در ابتدای امر حمایت مقطعی برای عبور از چالش‌های این بخش پیش‌بینی شده و پس از آن در نسخه بلندمدت نیز کیفیت و بهره‌وری و.

  الدردشة مع المبيعات »
 • iso 9001 – شرکت سیمان تهران

  iso 9001 – شرکت سیمان تهران

  مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت. کاهش دوباره کاری ها; بهبود رضایت مشتریان; کاهش هزینه هاو قیمت تمام شده; افزایش اعتماد مشتریان; بهبود شهرت در بازار; طراحی بهتر خدمات; افزایش سهم بازار قابل کسب; بهبود بهره وری و کارآئی; افزایش قابلیت رقابت; افزایش سودآوری; افزایش سطح کیفیت محصولات; کاهش شکایات مشتریان.

  الدردشة مع المبيعات »
 • ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ اي ﻬﻴﻨﻪ آﺳﻴﺎب ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻛﻨﺘ - Namadin Sanat .

  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ اي ﻬﻴﻨﻪ آﺳﻴﺎب ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻛﻨﺘ - Namadin Sanat .

  ﺳﻴﻤﺎن. ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن. ﭼﻜﻴﺪه. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ، ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﮔﻴﺮي. آﺳﻴﺎﺑﻬﺎي ﮔﻠﻮﻟﻪ اي ، ﻫﻤﮕﻲ واﺑﺴﺘ. ﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر. زﻳﺎدي. ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه. در. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﺮداﻳﺶ. (. Grindability. ) ﻣﻮاد ورودي. (. ﻣﻮاد ﺗﺎزه. و ﻣﻮاد ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ. ) و ﺿﺨﺎﻣ. ﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد. در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﻴﺎب دارد . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎرﮔﻴﺮي.

  الدردشة مع المبيعات »
 • پایگاه خبری رتبه آنلاین » 94 سال سقوط بهره وری نیروی کار سیمان .

  پایگاه خبری رتبه آنلاین » 94 سال سقوط بهره وری نیروی کار سیمان .

  20 ژانويه 2018 . بررسی عملکرد کارخانه سیمان آبیک با کسب شاخص ۲۰۱درصدی میزان بهره‌وری هزینه نیروی کار در سال ۹۳، عملکرد خود را نسبت به میانگین کل اهداف برنامه پنجم در صنعت سیمان ۷۵درصد و نسبت به میانگین کل این صنعت در سال ۹۳، حدود ۸۰درصد افزایش شاخص را به ثبت برساند. به گزارش رتبه آنلاین، کارخانه سیمان.

  الدردشة مع المبيعات »
 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی با .

  شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی با .

  در اﻳﻦ پژوهش سعی بر آن است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش بهرهوری به خصوص در سه جنبۀ کلی( سازمانی، فردی و محیطی) و رتبهبندی آنها نتایجی سودمندی ارائه شود. بر این اساس با استفاده از نظر "مدیران و سرپرستان شرکت سیمان" تعداد 25 عامل شناسایی شد که با قرار گرفتن در قالب یک پرسش نامه غربالگری به تعداد 16 عامل.

  الدردشة مع المبيعات »
 • مشتریان صنایع سیمان - فرانسوز یزد

  مشتریان صنایع سیمان - فرانسوز یزد

  برخی از مشتریان صنایع سیمان سیمان بعنوان مهمترین فرآورده ساختمانی و کالایی استراتژیک برشمرده می‌شود. ایران در سال نزدیک به 70 میلیون تن سیمان تولید می‌کند که آن را در جایگاه سوم این صنعت قرار داده است. صنایع سیمان کشورمان در سالهای اخیر بخصوص با موضوع کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری مواجهند و محصولات نسوز، در.

  الدردشة مع المبيعات »
 • خط مشی سازمان - سیمان کردستان

  خط مشی سازمان - سیمان کردستان

  سودمندی پایدار سهامداران; نوآوری و بهبود مستمر کیفیت محصولات; ارتقاء سطح رضایت مشتریان و تلاش در جهت رعایت حقوق تمامی ذینفعان; توسعه همکاری با پیمانکاران، تامین کنندگان و توزیع کنندگان با رعایت ملاحظات و الزامات سیستم های مدیریتی; بهبود مستمر فرایندهای سازمانی جهت دستیابی به افزایش بهره وری و بهبود عملکرد.

  الدردشة مع المبيعات »
 • رکوردزنی در سال 93، سقوط بهره‌وری هزینه نیروی کار در سال 94 - آنا

  رکوردزنی در سال 93، سقوط بهره‌وری هزینه نیروی کار در سال 94 - آنا

  12 ژانويه 2018 . بررسی عملکرد کارخانه سیمان آبیک با کسب شاخص 201 درصدی میزان بهره‌وری هزینه نیروی کار در سال 93 نشان می‌دهد که این کارخانه عملکرد خود را نسبت به میانگین کل اهداف برنامه پنجم در صنعت سیمان 75درصد و نسبت به میانگین کل این صنعت در سال 93، حدود 80درصد افزایش شاخص را به ثبت رسانده‌است.

  الدردشة مع المبيعات »
 • سایت سیمان ایران

  سایت سیمان ایران

  آفتاب: با بهره برداری کارخانه سیمان لارستان در سال ۸۶ به سرمایه سهامداران این شرکت افزوده شده است · 1396/11/11 · خبر: نشان CE به بسته بندی محصولات سیمان مشهد اضافه شد .. خبر: چاپگرهای ویدئو جت; افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در بارگیرخانه کارخانجات سیمان · 1396/09/20 · تین نیوز: آهن، قیر و سیمان بیش‌ترین صادرات کالا از.

  الدردشة مع المبيعات »
 • سیمان سفید ارومیه )سهامی عام( شرکت

  سیمان سفید ارومیه )سهامی عام( شرکت

  افزایش مخاطبان شر. ک. ت و ترغیب هرچه بیشتر افرا. د حقیقی و حقوقی به سرمایه گذاری,. ✓. کشف عادال. نه قیمت سهام در زمان عرضه اولیه,. ✓. بهره مندی از مزیت امکان توثیق سها. م. جهت اخذ تس. هیالت طبق .. به منظور افزایش بهره وری و اثربخشی سازمان و همچنین جایگزینی نیرو های جوان با کارکنان بازنشسته در سال. 1391. , شرکت رویکرد.

  الدردشة مع المبيعات »
 • اوقات شرعی - شرکت سیمان فارس - Fars Cement Co

  اوقات شرعی - شرکت سیمان فارس - Fars Cement Co

  بكارگيري تكنيك ها و راهكارهاي اثرگذار بر كاهش اثرات منفي زيست محيطي. - افزايش ظرفيت توليد كارخانه. - افزايش كيفيت محصولات توليدي و افزايش رضايت مندي مشتريان. - بكارگيري فناوري‌هاي نوين براي توليد سيمان و افزايش بهره وري و راندمان توليد. - كاهش مصرف انرژي به واسطه‌ي بكارگيري تكنولوژي‌هاي نوين. - بهسازي فرآيندها و.

  الدردشة مع المبيعات »
 • شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)

  شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)

  تاریخچه. شرکت سیمان سپاهان در سال 1348 در چهل و پنج کیلومتری جنوب غربی اصفهان و به منظور تولید سیمان خاکستری تاسیس و در سال 1358 به بهره برداري رسيد . . سیمان سپا سبز، محصول جدید سیمان سپاهان،دارای نوآوري، افزايش چند برابري عمر سازه هاي بتوني،‌توسعه سبد محصولات، كيفيت بالا با رويكرد حفاظت از محيط زيست .

  الدردشة مع المبيعات »
 • تاریخچه شرکت سیمان آبیک - abyekcementabyekcement

  تاریخچه شرکت سیمان آبیک - abyekcementabyekcement

  طرح افزایش ظرفیت خط ۱ به عنوان بزرگترین طرح افزایش ظرفیت سیمان در ایران و جهان از ظرفیت پایه ۳۵۰۰ تن در روز به ظرفیت نهایی ۸۵۰۰ تن در روز در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ به . تأسیس و بهره برداری مرکز آموزش عالی علمی–کاربردی سیمان آبیک در چهار رشته تخصصی سیمان و دو رشته مدیریت بازرگانی و اقتصاد کار و بهره وری و دو رشته.

  الدردشة مع المبيعات »
 • آموزش در سیمان ارومیه

  آموزش در سیمان ارومیه

  واحد آموزش سیمان ارومیه به صورت کلی سیستم فرآیندی عملکرد و برنامه ریزی آموزشی خود را جهت افزایش میزان نفر ساعت، اثر بخشی و بهره وری آموزش کارکنان و تلاش در کاربردی نمودن آن و اثر بخش بودن دوره و سمینارهای آموزشی و استفاده از دانش کارشناسان و افراد مجرب داخل کارگاه و تخصصهای محلی به مرحله اجرا گذاشته و با توجه به تعیین.

  الدردشة مع المبيعات »
 • ارتباط عوامل شایستگی مدیران بر بهره وری کارگران - پرتال جامع علوم .

  ارتباط عوامل شایستگی مدیران بر بهره وری کارگران - پرتال جامع علوم .

  ارتباط عوامل شایستگی مدیران بر بهره وری کارگران. مطالعه موردي: کارخانه سیمان آرتا اردبیل. علی مهری - کارشناس ارشد مدیریت ورزشی. شایستگی مدیران، بهره وری کارگران، مهارت واژگان کلیدی: مدیریت، کارخانه سیمان آرتا اردبیل. مقدمه. یکی از مسائل مهمی که همواره سازمان ها و واحدهای تولیدی. بر آن تأکید دارند میزان افزایش بهره وری کارکنان.

  الدردشة مع المبيعات »
 • مقاله

  مقاله

  همچنين تحولات بزرگي در 30سال اخير در صنعت و تكنولوژي بتن در دنيا بوقوع پيوسته كه باعث افزايش بهره وري از واحد سيمان شده است اين تحولات هم در تغييرات كيفي سيمان و هم صنايع مرتبط با فراوري سيمان و توليد فراورده هاي بتني بر اساس يافته هاي جديد تكنولوژي بتن بوده كه در كشور ما در عمل چندان مورد توجه قرار نگرفته.

  الدردشة مع المبيعات »
 • سیمان شرق به مجمع نشست - ماهنامه اقتصاد و بیمه

  سیمان شرق به مجمع نشست - ماهنامه اقتصاد و بیمه

  2- مدیریت هزینه‌ها و افزایش بهره وری و اصلاح ساختار سازمانی به منظور افزایش سودآوری و افزایش حقوق سهامداران. 3- مدیریت بهینه جریان‌های نقدی شرکت با توجه به مشکلات و چالش‌های صنعت سیمان. 4- تسویه تسهیلات بانکی از محل فروش دارایی‌های مازاد به منظور کاهش هزینه‌های مالی و تبدیل وام ارزی فیوچربانک به وام ریالی. 5- بهینه سازی.

  الدردشة مع المبيعات »
 • شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ارتقاي بهره وري نيروي انساني با .

  شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ارتقاي بهره وري نيروي انساني با .

  در اين پژوهش سعي بر آن است تا با شناسايي عوامل موثر بر افزايش بهره وري به خصوص در سه جنبه کلي (سازماني، فردي و محيطي) و رتبه بندي آنها نتايجي سودمندي ارائه شود. بر اين اساس با استفاده از نظر "مديران و سرپرستان شرکت سيمان" تعداد 25 عامل شناسايي شد که با قرار گرفتن در قالب يک پرسش نامه غربالگري به تعداد 16 عامل.

  الدردشة مع المبيعات »
 • سیمان|بهره وری انرژی در صنعت ایران

  سیمان|بهره وری انرژی در صنعت ایران

  ارتقای بهره وری; افزایش توان رقابت پذیری; بهینه سازی مصرف انرژی و آب; تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پاییندستی; ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصوالت در سطح جهانی; دستیابی به شاخصهای استانداردهای زیست محیطی. سیمان صنعت انرژی‌بر. بر اساس اطلاعات به دست آمده از سازمانهای متولی بخش انرژی کشور، بخش سیمان.

  الدردشة مع المبيعات »
 • سیمان شمال > منابع انسانی > نیروی انسانی

  سیمان شمال > منابع انسانی > نیروی انسانی

  شرکت سیمان شمال تولیدکننده انواع سیمان خاکستری تیپ 2، سیمان پوزولانی، سیمان سفید و سیمان رنگی. . ایجاد امنیت شغلی، بکارگیری موثر و کارآمد کارکنان، آرامش روانی و افزایش رضایتمندی کارکنان از طریق توجه به مسایل معیشتی و تامین امکانات رفاهی و خدماتی از برنامه های جدی و اهداف و سیاست های . ۱۰, انرژی و بهره وری, ۰, ۰.

  الدردشة مع المبيعات »
 • پروژه هاي جدید - شرکت سیمان فارس - Fars Cement Co

  پروژه هاي جدید - شرکت سیمان فارس - Fars Cement Co

  كاهش هزينه - نت موثر - افزايش بهره وري دارئي ها+كاهش توقفات -جلوگيري از خرابي زود رس. 1394. سافت استارتر الكتروموتورهاي بلندينگ. برق و ابزار . استفاده از تكنولوژي Soft Starter. كاهش توقفات سيستم بلندينگ-پيش گيري از آسيب به تابلوهاي برقي. 1391. اسكنر حرارتي بدنه كوره هزار تني اول. برق و ابزار . استفاده از.

  الدردشة مع المبيعات »
 • سیمان لامرد واحد نمونه استان فارس شد - شرکت سیمان لامرد

  سیمان لامرد واحد نمونه استان فارس شد - شرکت سیمان لامرد

  28 ژانويه 2017 . مدیر عامل سیمان لامرد در حاشیه این نشست گفت: رعایت موازین قانونی به ویژه قانون کار ، پرداخت پاداش افزایش تولید و بهره وری، ارایه خدمات مطلوب رفاهی به کارگران، برگزاری دوره های آموزشی ، برنامه های فرهنگی ورزشی و رعایت اصول ایمنی کار از جمله برنامه های مدونی است که در این مجموعه بزرگ صنعتی تولیدی بصورت.

  الدردشة مع المبيعات »
الصفحة السابقة: سكت محطم السيارات والعتادالصفحة التالية: تهتز معدات الفحص الحصى